Публічна оферта


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.  Справжнє Угода (далі - Угода) відноситься до сайту належить Благодійному фонду "ОДИНВСЕСВІТ" розташованому за адресою https://vsesvit.top/.

 1.2.  Сайт БФ "ОДИНВСЕСВІТ" є власністю БФ "ОДИНВСЕСВІТ".  Адреса реєстрації: 10008, м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 33

 1.3.  Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ" і Користувачем даних сайтів.

 1.4.  Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

 1.5.  Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

 1.6.  Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.


 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


 2.1.  Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:

     2.1.1.  Адміністрація сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ" - уповноважені співробітники, які діють від імені БФ "ОДИНВСЕСВІТ"

     2.1.2.  Користувач сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ" - особа, яка має доступ до сайту.

     2.1.3.  Зміст сайту (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші  твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і расположени  даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті БФ "ОДИНВСЕСВІТ".


 3. ПРЕДМЕТ УГОДИ


 3.1.  Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до містяться на Сайті Товарам і послуги, що надаються, інформації розміщеної на сайті.

 3.2.  Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.

 3.3.  Ця Угода є публічною офертою.  Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

 3.4.  Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.


 4. Права та обов'язки сторін


 4.1.  Адміністрація сайту має право:

     4.1.1.  Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст Сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ".  Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

     4.1.2.  Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

 4.2.  Користувач має право:

     4.2.1.  Отримати доступ до використання Сайтом після дотримання вимог про реєстрацію.

     4.2.2.  Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

     4.2.3.  Задавати будь-які питання, які стосуються послуг.

     4.2.4.  Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

 4.3.  Користувач Сайту зобов'язується:

     4.3.1.  Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються Сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ".

     4.3.2.  Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

     4.3.3.  Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

     4.3.4.  Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

     4.3.5.Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації.

     4.3.6.  Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

     4.3.7.  Не застосовувати препарат сервіси сайту з метою:

         4.3.7.1.  завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб;  пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками;  містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

         4.3.7.2.  спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

         4.3.7.3.  порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

         4.3.7.4.  ущемлення прав меншин.

         4.3.7.5.  уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників БФ "ОДИНВСЕСВІТ".

 4.4.  Користувачеві забороняється:

     4.4.1.  Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ";

     4.4.2.  Порушувати належне функціонування Сайту;

     4.4.3.  Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами Сайту;

     4.4.4.  Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до Сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ", а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

     4.4.4.  Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

     4.4.5.  Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.

     4.4.6.  Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

 5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ


 5.1.  Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією БФ "ОДИНВСЕСВІТ"

 5.2.  Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

 5.3.  Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

 5.4.  Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача, створення якої підтверджує повну згоду з даними "Правилами" і "Заявою про конфіденційність".

 5.5.  Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

 5.6.  Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.

 5.7.  Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

 5.8.  Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про товари і послуги, що надаються на Сайті.

 5.9.  Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

 5.10.Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, що застосовуються до таких товарів і послуг по їх реалізації і (або) послуги, що надаються.


 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


 6.1.  Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

 6.2.  Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

     6.2.1.  Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

     6.2.2.  Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

     6.2.3.  Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.


 7. ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацького УГОДИ


 7.1.  Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача сайту БФ "ОДИНВСЕСВІТ" інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації  сайту або в права інших користувачів сайту.

 7.2.  Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.

 7.3.  Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.


8. Пожертви фонду


8.1 БФ "ОДИНВСЕСВІТ" має право отримувати від Користувача грошову допомогу, використовуючи програмно-технічні засоби третіх сторін.

8.2 Користувач має право надавати БФ "ОДИНВСЕСВІТ" грошову допомогу, використовуючи програмно-технічні засоби, які розміщені на сайті.

8.3 Користувач розуміє, що пожертва фонда, використовуючи програмно-технічні засоби сайту, є фактично договором дарування, до якого застосовуються наслідки ЦК України.

8.4 Користувач має право на повернення коштів, які були ним добровільно сплачені за допомогою програмно-технічних засобів, що розміщенні на сайті, доки дані кошти не будуть використані фондом на цільові проекти, на які вони були пожертвувані.